ODTÜ | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
ODTÜ GWS 20. Yılını Kutladı
Tarih: 20.12.2015 20:31
   

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Bilgi ve Politika” konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Bilgi ve Politika” konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa bildirilerini sunmak üzere dört kıtadan, 50 ülkeden 302 akademisyen katıldı.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 20. yılını kutlama faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen konferansın ana amacı, Türkiye’de 80’li yıllarda başlayan akademik kadın çalışmalarının oluşumunu, gelişimini ve geleceğini ülke ve dünya bağlamında tartışmak; ikinci amacı ise, bu alanda çalışma yapmış ve hala yapmakta olan kuşaklar arasında köprü kurmaktı. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları sadece bilgi açısından değil politika anlamında da görece yeni bir çalışma alanı ve bu alana ilgi gün geçtikçe artıyor. Birçok ülkede bu alanın bilgisi üniversitelerde açılmış yüksek lisans ve doktora programlarında üretiliyor.

2015 yılı Mart ayında başlayan konferans başvurularında her bildiri özeti, konularında uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşmuş geniş bir danışma kurulu içinde yer alan üç kişi tarafından titizlikle değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucu bildirisi kabul edilen başvuru sahipleri, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları disiplininin alt alanlarında ve 34 oturumda çok sayıda değişik alanı, konuyu tartışmaya açan bildiriler sundular. Bu oturumlar arasında akademi-aktivizm ilişkisini sorgulayan oturum, Türkiye’de uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele veren kadın örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek özel bir oturum olarak planlandı.

Türkiye’de kadın konulu çalışmaları başlatmış akademisyenlerden ve onlarla yan yana durmuş aktivistlerden oluşan 16 kişilik bir grup iki gün boyunca altı oturumda kendi çalışmalarını, hem akademik hem politik olarak yaşamlarını etkileyen durum ve olayları anlatarak kuşaklararası köprüler kurdular.

Deneyim paylaşımının gerçekleştiği bir başka etkinlikte, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları mezunları tarafından organize edildi. Mezun oldukları tarihten bu yana kadın çalışmaları öğrencisi olmanın yaşamlarını nasıl etkilediğini görsel-işitsel teknikler kullanarak anlatımlarını gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet ve kadın konulu çalışmaların sanatla iç içe geçmişliğini vurgulamak için programa üç sanat dalından destek verildi.

10 Ekim sabahı Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen kanlı saldırı sonrasında, kalan 24 oturum ve kapanış konuşması iptal edilerek konferans katılımcıları tarafından katliama tepki amaçlı ortak bir basın açıklaması kaleme alındı ve kayıp ve yaralılarımız ile ailelerinin acı ve üzüntüsü paylaşılarak bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle konferansa son verildi.