2018 Yılında Gerçekleştirilen Etkinlikler:

28 ŞUBAT 2018: Dr. Kürşat Çınar

“Kadın Güçlenmesinin Suretleri & Süreçleri: Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Örneği”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği (8 Mart 2018):

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yazın emekçisi kadınlarla; Aksu Bora, Ayten Kaya Görgün ve Sofya Kurban ile birlikte, düzenlediğimiz söyleşide kutladık.

14 MART 2018: Dr. Gökten Doğangün                             

“Biyopolitika ve Siyasi İktidarın Yeniden Tesisi: Putin Dönemimde Rusya Örneği”

28 MART 2018: Doç. Dr. Mary Lou O'neil

"Türkiye'deki Kürtaj Politikaları: Nereden Nereye?"

11 NİSAN 2018: Lucie Drechselovà

"Women' Political Pathways to Local Governments in Turkey"

25 NİSAN 2018: Doç. Dr. Cenk Özbay

"Kenine Özgü Bir Mutenalaşma Hikayesi: Hasanpaşa'da Sınıf, Cinsiyet ve Cinsellik"

16 MAYIS 2018: Masreka Khan

"Women's Labour Participation in 21st Century: Perspectives from the South"

 

2017 Yılında Gerçekleştirilen Seminerler:

1 KASIM 2017: Yard. Doç. Dr. Başak Şahin Acar

"Ebeveynlerin Toplumsal Cinsiyet ile ilgili Verdikleri Mesajlar Ebeveynlerin Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet İdeolojileri ve Rollerinin Çocuklarının Sosyal, Ahlak ve Bilişsel Gelişimleri Üstündeki Etkileri"

15 KASIM 2017: Dr. Fulden İbrahimhakkıoğlu

"Feminist Felsefe Nedir?"

29 KASIM 2017: Dr. Aslı Mert

"Erkek Egemen Yüksek Prestijli Mesleklerde Kadınların Durumu: Türkiye Örneği"

13 Aralık 2017: Dr. Gülbanu Altunok

"Neomuhafazakarlık Ekseninde Toplumsal Cinsiyet ve Politikaları"

20 ARALIK 2017: Dr. Asuman Özgür Keysan

"Cinsiyetçi Sivil Toplum: Türkiye'deki Kadın Aktivistlerin Sivil Toplum Söylemleri"

BM Zirvesi: Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Turuncuya Boyanıyor! (12.12.16)

Birleşmiş Milletlerin “Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası”, 25 Kasım- 10 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenen etkinliklerle, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı harekete geçmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu kampanya kapsamında, “Dünyayı turuncuya boyayalım” sloganıyla kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için çeşitli “turuncu” etkinlikler yapıldı. 16 Günlük Aktivizm boyunca, Ankara’daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için hazırladıkları manifestoyu dağıtıp, kampüslerinde “turuncuya boya” etkinliklerini gerçekleştirdiler. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı olarak, başkanımız Prof. Dr. Yıldız Ecevit önderliğinde, 16 Günlük Aktivizmde yerimizi aldık. Bu aktivizm kapsamında, kütüphanede kurduğumuz stantta, farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerimizi sürdürdük. İlk olarak, diğer üniversitelerde de yaygın olan oje hareketini benimsedik. Farklı bölümlerden kadın ve erkek öğrenciler işaret parmaklarının tırnağına turuncu oje sürerek kampüs içerisinde farkındalık yaratma hareketimize destekte bulundular. Oje hareketinin yanında, bize destek veren kişilerden “kadına şiddete karşıyım çünkü…” panosuna düşünlerini yazmalarını istedik. Başka bir turuncu etkinliğimiz ise, ODTÜ içerisindeki nüfusun kalabalık olduğu bölgelerdeki ağaçları turuncu iplerle renklendirip, amacımızı anlatan yazıları asmaktı. Bunun yanı sıra, bölüm öğrencilerimiz kendilerini şiddete uğramış bir kadına benzetici makyajlar yapıp Ankara’nın çeşitli yerlerinde dolaşarak, aslında kapalı kapılar arkasında görünmeyen ve gizlenen şiddeti sokağa yansıtmaya çalıştılar. İnsanların dikkatini çekerek, bu şekilde de kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekmeye çalıştılar. Bütün bu etkinliklerimiz sonucunda, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları bölümü olarak kampüs içerisinde duyarlı insanların desteğiyle kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete yönelik farkındalık yaratmış olduk. Aktivizmin son aşaması olarak, 9 Aralık Cuma günü gerçekleşen “Şiddetsiz bir Toplum için Dünyayı Eşitliğe Boyuyoruz” adlı gençlik zirvesinde yerimizi aldık. Zirvede, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı gerçekleşen eylemlerin tarihsel süreci ve önemli kuruluşların faaliyetlerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Zirve sonunda, kadına ve kız çocuğuna yönelik şiddetin sona ermesi için neler yapabiliriz sorusu etrafında bütün katılımcılarla birlikte bir tartışma yürüttük. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları öğrencileri olarak, herkesi kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Konferans: Tanzimat Dönemi Osmanlı Sosyal Politikalarında Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Aile (24.05.2015)

ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nın düzenlediği konferanslar dizisinin 24 Mayıs 2015 konuğu, Calgary Üniversitesi Tarih Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Tuba Demirci oldu. Demirci, "Tanzimat Dönemi Osmanlı Sosyal Politikalarında Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Aile" başlıklı bir konferans verdi.

Konferans: Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu (14.05.2015)

15.04.2015 tarihinde Prof.Dr.Yakın Ertürk'ün katılımıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çobanoğlu Salonunda "Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu" başıklı konferans düzenledi.

Film Gösterimi ve Panel: Erken Evlilikler Erk mi Yaratıyor? (09.03.2015)

09.03.2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Solmaz İzdemir Salonunda "Erken Evlilikler Erk mi Yaratıyor?" başlıklı film gösterimi ve ardından panel düzenlendi.

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yıldız Ecevit

Doç.Dr. İlknur Yüksel; Halime Güner ; Akın Atauz; Talip Yiğit

Konferans: Liderlikte Kadınlar: Zorluklar ve Fırsatlar (18.12.2013)

18.12.2013 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çobanoğlu Salonunda Charles Sturt Universitesi, Avustralya'dan gelen Dr. Müyesser Durur "Liderlikte Kadınlar: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı konuşma yaptı.

Konferans: Konya'da Asırlık Çınar (25.04.2012)

25.04.2012 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çobanoğlu salonunda yazar Saime Yardımcı "Konya'da Asırlık Çınar" başlıklı konferans verdi.

Panel: Üniversite Kadına Yönelik Şiddeti Tartışıyor (09.12.2011)

09.12.2011 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Solmaz Özdemir salonunda Eray Karınca( Aile Mahkemesi Hakimi) ve Gülsen Ülker ( Kadın Dayanışma Vakfı) katılımlarıyla panel gerçekleştirildi.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldız Ecevit

Prof. Dr. Feride Acar

Atölye Çalışması: Alternatif Küresel Hareketler içinde Feminist Alan Açmak (20.07.2011)

20.07.2011 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Solmaz Özdemir Salonunda Middlesex Üniversitesi Medya Bölümünden katılan Dr. İrem İnceoğlu kolaylaştırıcılığı ile atölye çalışması gerçekleştirildi.

Seminer: Women in Pakistan (10.05.2006)

10.05.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Pakistan'dan konuk olan Naima Tabassum "Women in Pakistan" konuşmasıyla katıldı.

Seminer: Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Türk/Ortadoğu Kadın İmajı (04.05.06)

04.05.2006 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler B Binasında gerçekleşen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerleri'ne yazar Özlem Ezer "Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Türk/Ortadoğu Kadın İmajı" konuşmasıyla konuk oldu.

Seminer: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerleri (03.05.06)

03.05.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerler dizisine Selin Ünal "İnsan Ticareti: Türkiye Örneği" başlıklı ve Yelda Devlet "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Türkiye'de Kadın Haklarına Yaklaşımı" başlıklı konuşmaları ile konuk oldular.

Forum: Genç Kadınlar Avrupa Birliği için Köprüler Kuruyor (20.04.06)

20.04.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kürdaş Kültür Merkezinde ODTÜ Kadın Çalışmalarının katkısıyla, Uçan Süpürge'nin Bulgaristan Kadın Çalışmaları ve Politikaları Merkezi ile Fransa Kadın ve Aile Dökümantasyon Merkezi ortaklığında gerçekleştirdiği "Genç Kadınlar Avrupa Birliği için Köprüler Kuruyor" projesi kapsamında, "Genç Kadınlar: Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/ Ankara Forumu" düzenlendi.

Seminer: Savaş Yıllarında Feminist/Kadın Yazını: Zabel Yeseyan, Nezihe Muhittin, Halide Edip Adıvar (19.04.06)

19.04.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Eda Acara "Savaş Yıllarında Feminist/Kadın Yazını: Zabel Yeseyan, Nezihe Muhittin, Halide Edip Adıvar" başlıklı konuşmasıyla konuk oldu.

Seminer: Osmanlı Türk Feminizminin Nezihe Muhittin Romanlarındaki Etkileri (12.04.06)

12.04.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Seda Coşar "Osmanlı Türk Feminizminin Nezihe Muhittin Romanlarındaki Etkileri" başlıklı konuşması ile konuk oldu.

Seminer: Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesine Yönelik Faaliyetlerin Bir Değerlendirmesi (05.04.06)

05.04.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Aslı Çoban "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesine Yönelik Faaliyetlerin Bir Değerlendirmesi" başlıklı konuşması ile konuk oldu.

Seminer: Sosyalizm ve Feminizm: Türk Radikal Sosyalist Yazını Üzerine Bir İnceleme (1987- 1994) (29.03.06)

29.03.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Münir Cem Kayalıgil "Sosyalizm ve Feminizm: Türk Radikal Sosyalist Yazını Üzerine Bir İnceleme (1987- 1994)" başlıklı konuşması ile konuk oldu.

Seminer: Profeminist Erkekler: Feminizmin Akademideki Gizli Müttefikleri mi? (22.03.06)

22.03.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Yasemin Akis "Profeminist Erkekler: Feminizmin Akademideki Gizli Müttefikleri mi?" başlıklı konuşması ile katıldı.

Seminer: Ulusal Kimlik Söyleminin Toplumsal Cinsiyet Açısıyla İki Roman Üzerinden İncelenmesi (15.03.06)

15.03.2006 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Pınar Karababa "Ulusal Kimlik Söyleminin Toplumsal Cinsiyet Açısıyla İki Roman Üzerinden İncelenmesi" başlıklı konuşması ile katıldı. 

Seminer: Kadın ve Medya (17.05.05)

17.05.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Nadire Mater "Kadın ve Medya" başlıklı konuşması ile konuk oldu. 

Seminer: Kız Sanayi Mekteplerinden Kız Enstitülerine: Sınıf, Milliyet, Cinsiyet (10.05.05)

10.05.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Dr. Elif Ekin Akşit "Kız Sanayi Mekteplerinden Kız Enstitülerine: Sınıf, Milliyet, Cinsiyet" başlıklı konuşması ile konuk oldu. 

Seminer: Cinsel Tecavüz ve Kültürel Şiddet Bağlamında TCK'nın bir Değerlendirmesi (26.04.05)

26.04.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı  Perşembe Seminerlerine Dr. Ayça Kurdoğlu "Cinsel Tecavüz ve Kültürel Şiddet Bağlamında TCK'nın bir Değerlendirmesi" başlıklı konuşması ile konuk oldu. 

Seminer: Cumhuriyetin Kadın Profesyonelleri Olmak (12.04.05)

12.04.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Dr. Gökçe Bayrakçeken "Cumhuriyetin Kadın Profesyonelleri Olmak" başlıklı konuşması ile konuk oldu. 

Seminer: Feminist Antropoloji (29.03.05)

29.03.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Dr.Hande Birkalan Gedik "Feminist Antropoloji" başlıklı konuşması ile konuk oldu. 

Seminer: Vajina Monologları (22.03.05)

22.03.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine tiyatro sanatçısı Almura Merter yönettiği "Vajina Monologları" oyunu hakkında konuşma yapmak üzere konuk oldu. 

Seminer: Kadın Öznelliğinin İnşası (15.03.05)

15.03.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Perşembe Seminerlerine Hacettepe Üniversitesinden Aksu Bora "Kadın Öznelliğinin İnşası" başlıklı konuşmaıs ile konuk oldu. 

Film Gösterimi: Women are Leading Change in the Fight against HIV and AIDS (01.03.05)

01.03.2005 tarihinde 8 Mart Dünya Kadinlar Günü etkinlikleri kapsamında ODTÜ Kadın Çalışmaları ve UNAIDS Türkiye İrtibat Bürosu ortaklığı ile düzenlenen ve kadınlarda HIV-AIDS epidemisinin artışı konusuna yönelik "Women are Leading Change in the Fight against HIV and AIDS" isimli film gösterimi yapıldı. Ardından UNAIDS Türkiye İrtibat Görevlisi Serap Asar Brown'in konu ile ilgili konuşma yaptı. 

Film Gösterimi ve Tartışma: Kadın Mülteciler (20.06.04)

20.06.2004 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Gösteri Merkezimde gerçekleşen "Kadın Mülteciler" konulu film gösterimi ve tartışmaya Meltem Ersoy (IOM), Seda Kuzucu (UNHCR), Sema Buz (Hacettepe Üniversitesi) ve Hatice Kaynak (Avukat) katıldılar. 

Belgesel Gösterimi: Kadının İnsan Hakları ve İnsan Ticareti (03.03.03)

03.03.2003 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi D Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Belgesel Film Haftası kapsamında düzenlenen Prof. Dr. Yakın Ertürk ve Meltem Ersoy (IOM) katılımrıyla "Kadının İnsan Hakları ve İnsan Ticareti" konulu film gösterimi ve tartışma gerçekleştirildi.

Belgesel Gösterimi: Namus Cinayetleri (04.03.03)

04.03.2003 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Solmaz İzdemir Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Belgesel Film Haftası kapsamında  Araş. Gör. Göze Doğu ve Araş. Gör. Meltem Yılmaz desteği ile "Namus Cinayetleri" konulu Film Gösterimi ve Tartışma gerçekleştirildi. 

Belgesel Gösterimi: Kalkınmada Kadının Yeri (05.03.03)

05.03.2003 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi D Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Belgesel Film Haftası kapsamında Zeliha Ünaldı katılımı ile "Kalkınmada Kadının Yeri" başlıklı film Gösterimi ve tartışma düzenlendi.

Belgesel Gösterimi: Aileiçi Şiddet (06.03.03)

06.03.2003 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Solmaz İzdemir Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Belgesel Film Haftası kapsamında Nazik Işık katılımı ile "Aileiçi Şiddet" başlıklı film gösterimi ve tartışma gerçekleştirildi. 

Belgesel Gösterimi: İslam’da Kadın (07.03.03)

07.03.2003 tarihinde Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKültür ve Kongre Merkezi D Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Belgesel Film Haftası kapsamında Doç. Dr. Ayşe Saktanber katılımı ile "İslam’da Kadın" başlıklı film gösterimi ve tartışma gerçekleştirildi.

Film Gösterimi ve Tartışma: Namus Cinayetleri (25.12.02)

25.12.2002 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi D Salonunda Prof. Dr. Yakın Ertürk,  Prof. Dr. Feride Acar ve Doç. Dr. Dilek Cindoğlu katılımları ile "Namus Cinayetleri" başlıklı film gösterimi ve tartışma gerçekleştirildi.

Panel: Kadın Mültecilerin Konumu (25.04.02)

25.04.2002 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve  Kongre Merkezi, C Salonunda düzenlenen "Kadın Mültecilerin Konumu" başlıklı panele Ayşegül Sireilles (UNHCR), Seda Kuzucu (UNHCR), Ferda Cemiloğlu (ASAM) ve Zümray Kutlu (ODTU Sosyoloji) konuk oldular. 

Konferans: Değişen İş İlişkileri ve İş Sağlığında Toplumsal Cinsiyet Meseleleri (23.02.00)

23.02.2000 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında McMaster Üniversitesi, Kanada'dan gelen Prof. Dr. Işık Urla Zeytinoğlu "Değişen İş İlişkileri ve İş Sağlığında Toplumsal Cinsiyet Meseleleri" başlıklı konferans verdi. 

Konferans: Eşitlik Ombud'u - Ne Kadar İşlevsel? Norveç Deneyimi (17.12.99)

17.12.1999 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde Norveç Kadın Erkek Eşitlik Ombud'u Ms. Anne Lise Ryel "Eşitlik Ombud'u - Ne Kadar İşlevsel? Norveç Deneyimi" başlıklı konferans verdi.