Son Güncelleme:
25/04/2022 - 00:59

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, 1994 yılında disiplinlerarası bir yüksek lisans programı olarak kurulmuştur. Disiplinlerarası program mantığına uygun olarak, programda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları öğrencileri için özel olarak açılmış bazı derslerin yanında diğer bölümlerce verilen ilgili dersler yer almaktadır. Programın teoriden uygulamaya uzanan geniş spektrumlu bir yaklaşımı vardır.

Programın disiplinlerarası yapısına bağlı olarak kabul edilecek öğrencilerin farklı öğretim programlarında lisans derecesi almış olmaları beklenmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin (üçü zorunlu) sekiz dersi başarılı bir şekilde tamamlamaları ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında akademik jüri tarafından kabul edilecek bir yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin ise (biri zorunlu) 10 dersi başarılı bir şekilde tamamlamaları ve bir dönem projesi hazırlamaları gerekmektedir. 

Program Koşulları

ALES EA 70; GRE-new quantitative 153

İYS 70; TOEFL IBT 86; IELTS 7.0

Ortalama: 2,50/4,00-75/100

Referans mektubu (2 Adet)

Niyet Mektubu (İngilizce)

Mülakat dili: İngilizce

Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler ODTÜ'den Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans diploması (M.S.) almaya hak kazanırlar.