Son Güncelleme:
02/06/2017 - 13:06

İki yıllık disiplinlerarası Yüksek Lisans programı olan ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, feminist bir yaklaşımla bilgi, toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek, özellikle Türkiye'de kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna bir çözümleme getirmeyi hedefler. Bu bağlamda, program eğitim, araştırma ve savunuculuk misyonlarına sahip olup, belli başlı 5 amacı bulunmaktadır.

Bunlar:

  • Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan eğitim ve araştırmaların gelişmesine kuramsal ve ampirik düzlemlerde katkıda bulunmak;
  • Toplumsal cinsiyet kavramına ve özellikle de kadınların toplumsal konumu ve sorunlarına ve kadın çalışmaları alanına duyarlı ve bilgili toplumsal kesimler oluşturmak;
  • Kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik genel bilinç ve zihniyet dönüşümü sürecine katkı sağlamak;
  • Toplumsal ve akademik çevrelerde, özellikle Üniversitemizde, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın-erkek eşitliği alanında elestirel bir bakış açısının yaratılması yönünde kurumsal ve politika yönelimli çalışmalar yürütmek;
  • Toplumsal cinsiyet konularında uluslararası gelişmeleri izlemek, bu alandaki birikimleri kullanmak ve onlara katkıda bulunmak.