Son Güncelleme:
09/01/2020 - 15:39

İki yıllık disiplinlerarası Yüksek Lisans programı olan ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, feminist bir yaklaşımla bilgi, toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek, özellikle Türkiye'de kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna bir çözümleme getirmeyi hedefler. Bu bağlamda, program eğitim, araştırma ve savunuculuk misyonlarına sahip olup, belli başlı 5 amacı bulunmaktadır.

Bunlar:

  • Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan eğitim ve araştırmaların gelişmesine kuramsal ve ampirik düzlemlerde katkıda bulunmak;
  • Toplumsal cinsiyet kavramına ve özellikle de kadınların toplumsal konumu ve sorunlarına ve kadın çalışmaları alanına duyarlı ve bilgili toplumsal kesimler oluşturmak;
  • Kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik genel bilinç ve zihniyet dönüşümü sürecine katkı sağlamak;
  • Toplumsal ve akademik çevrelerde, özellikle Üniversitemizde, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın-erkek eşitliği alanında elestirel bir bakış açısının yaratılması yönünde kurumsal ve politika yönelimli çalışmalar yürütmek;
  • Toplumsal cinsiyet konularında uluslararası gelişmeleri izlemek, bu alandaki birikimleri kullanmak ve onlara katkıda bulunmak.