Son Güncelleme:
09/01/2020 - 15:41

Özünde toplumsal değişim sürecine katkıda bulunmak gibi bir misyonu olan kadın çalışmaları programının bu amaca ulaşması üç boyutlu bir hedefe doğru yönelmesini gerekli kılmaktadır. Bu hedef bilgi/teori (akademik kurumlar), uygulama/eylem (kadın hareketi ve sivil toplum kuruluşları) ve siyasa oluşumu (yerel, ulusal ve uluslararası karar verme odakları) alanlarını kapsamaktadır. Buna göre, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programı kapsamında yürütülecek olan eğitim ve araştırma faaliyetleri bir yandan bu alandaki birikimi uygulama ve siyasa oluşumundaki doğurguları (implications) itibariyle sorgulayacak, diğer yandan da geniş kapsamlı üretim faaliyetleri ile diğer toplumsal faaliyet alanları arasında bir dönüt (feedback) sistemi oluşturarak değişim sürecinin edilgen bir parçası olacaktır. 

Böyle bir vizyon içinde düşünüldüğünde ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programı ileride de yüksek bilimsel düzeyi hedefleyen bir uzmanlık alanı olmayı sürdüreceği gibi aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği konularındaki vazgeçilmez duyarlılığı gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı kurumlara yaymak yönünde kendisini bir referans noktası haline getirecektir.